Suhtautuminen vapaakauppaan jakoi EU:ta: Macron ja Sipilä eri leireissä

BRYSSEL Kysymys suhtautumisesta vapaakauppaan jakaa Euroopan unionin jäsenmaita. Osa maista haluaisi EU:n suojautuvan nykyistä paremmin kansainvälistä kilpailua vastaan, osa taas haluaa pitää kiinni vapaakaupan periaatteista.

Jakolinja tuli näkyviin EU:n huippukokouksessa perjantaina, kun jäsenmaiden johtajat keskustelivat taloudesta ja kaupasta. Ranskan uusi presidentti Emmanuel Macron lupasi vaalikampanjassaan, että EU:n on suojeltava kansalaisiaan myös epäreilulta kansainväliseltä kilpailulta.

– Vapaan kaupan korostaminen ei tarkoita naiiviutta. Siksi sanomme, että pyrimme puolustamaan itseämme avoimessa maailmassa, Macron sanoi.

Kokous kehotti EU:n komissiota panemaan toimeen välineitä, joilla EU voi puolustautua epäreilua kaupankäyntiä vastaan. Käytännössä kyse on esimerkiksi suojatulleista kiinalaista halpaterästä vastaan.

Sipilä: Jakolinja etelän ja pohjoisen välillä

Pääministeri Juha Sipilän (kesk.) mukaan jakolinja kulkee kutakuinkin etelän ja pohjoisen Euroopan välillä. Eteläiset maat korostavat suojautumista, pohjoiset vapaakauppaa. Saksa tosin on Sipilän mukaan tässä asiassa lähempänä Ranskaa kuin Suomea, joka vastustaa suojatullien laajempaa käyttöä.

– Pohjoismaiden, Baltian ja Benelux-maiden täytyy tiivistää tässä yhteistyötä. Erityisesti näissä kaupan kysymyksissä, Sipilä sanoi.

Kokouksessa käydyssä keskustelussa Ranskan kannattama näkökanta koki kuitenkin pienen tappion. Päätelmistä jäi pois kohta, jossa komissiota oltaisiin kehotettu selvittämään keinoja kolmansista maista tehtävien investointien seulomiseen. Muotoilu muuttui investointien "analysoimiseksi".

– Erot tulee siinä, miten suojellaan omaa teollisuutta. Kun pitää olla vapaata ja reilua, niin kummalla sanalla se paino sitten on, siitä käytiin keskustelua, Sipilä sanoi.

Hänen mukaansa kokouksen päätökset eivät kuitenkaan tuo mitään välitöntä muutosta esimerkiksi Suomeen tehtävien ulkomaisten investointien suhteen.

– Ymmärrän, että kun puhutaan turvallisuuskriittisestä infrasta tai investoinneista niin silloin sitä skriinausta (seulomista) tehdään. Ja meidän oma lainsäädäntö jo tämän salliikin, Sipilä sanoi.

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply

Powered by WordPress | Designed by: Premium Themes | Thanks to Free WordPress 4 Themes, Download Premium WordPress Themes and