Perustuslakivaliokunta: Sote-uudistuksen valinnanvapausmallissa suuria ongelmia – yhtiöittäminen ristiriidassa perustuslain kanssa

Eduskunnan perustuslakivaliokunnan mukaan valinnanvapauslain mallissa on useita perustuslain kannalta ongelmallisia asioita. Keskeisin näistä on julkisten palveluiden yhtiöittäminen, joka on ristiriidassa perustuslain kanssa.

– Hallituksen esityksen mukainen valinnanvapausjärjestelmä ei turvaa kaikissa tilanteissa riittäviä sosiaali- ja terveyspalveluita yhdenvertaisesti kaikille, sanoi perustuslakivaliokunnan puheenjohtaja Annika Lapintie (vas.) valiokunnan tänään torstaina pitämässä tiedotustilaisuudessa.

Lapintien mukaan valiokunnan kuulemien asiantuntijoiden arviot olivat asiassa yksimielisiä.

– Hallituksen esittämä maakunnan velvollisuus yhtiöittää sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut on siten perustuslain vastainen, Lapintie jatkoi.

Valiokunnan mielestä perustuslaki edellyttää, että maakunta voi myös itse tuottaa sote-palveluita.

Lisäksi perustuslailliseksi ongelmaksi nousi uudistuksen epärealistinen käyttöönottoaikataulu.

– Kireä aikataulu voi johtaa ääritapauksessa jopa terveydenhuoltojärjestelmän kriisiin, Lapintie sanoi.

Valiokunnan mielestä hallituksen esityksessä on myös esitetty suuri joukko julkisia tehtäviä yksityistettäväksi sellaisella tavalla, että perustuslain asettamat vaatimukset koskien julkisen hallintotehtävän antamista muulle kuin viranomaiselle eivät täyty.

Perustuslakivaliokunta pitää kuitenkin tärkeänä, että uudistus saadaan toteutettua sen lausunnossa esitetyin korjauksin tai muutoin perustuslain mukaisella tavalla.

Maakuntahallintoa koskevia lakiehdotuksia perustuslakivaliokunta pitää hyväksyttävinä.

Perustuslakivaliokunta pitää parhaillaan tiedotustilaisuutta asiasta. Tiedotustilaisuutta voi seurata Ylen verkkosivuilla.

Lisää hetken kuluttua

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.

Powered by WordPress | Designed by: Premium Themes | Thanks to Free WordPress 4 Themes, Download Premium WordPress Themes and