Kittilän hallintojohtaja: Oikeuden tulee kumota kunnanjohtajan valinta

Kittilän kunnanhallituksessa käsitellään taas useita päätösesityksiä, jotka liittyvät kunnanjohtaja Anna Mäkelän laittomaan irtisanomiseen liittyvää vyyhtiä. Kunnanhallitus päättää 15.8. siitä, millaisen vastineen se antaa Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle valituksesta, jolla vaaditaan kumoamaan Timo Kurulan valinnan vt. kunnanjohtajaksi.

Kittilän kunnan hallintojohtaja esittää kunnanhallitukselle, että se yhtyisi oikaisuvaatimukseen ja toteaisi, että hallinto-oikeuden tulee kumota Kittilän kunnanvaltuuston viimeisin päätös Kurulan valinnasta sekä kieltää kiireellisenä kunnanvaltuuston päätöksen täytäntöönpanon tai määrää täytäntöönpanon keskeytettäväksi välittömästi.

Hallintojohtaja Esa Mäkinen perustelee päätösesitystään sillä, että kunnanvaltuuston päätös syntyi virheellisessä järjestyksessä ja epäasiallisen valmistelun pohjalta. Mäkisen mukaan asiaa valmisteltaessa on rikottu kunnan hallintosääntöä ja valmisteluun on osallistunut luottamushenkilöitä, jotka ovat ilmeisesti olleet esteellisiä.

Valituksessa vaaditaan myös, että hallinto-oikeus tutkii, onko vt. kunnanjohtajan viran valmisteluun osallistunut sellaisia henkilöitä, jotka ovat itsekin epäiltyinä samassa rikostutkinnassa kuin Timo Kurula.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.

Powered by WordPress | Designed by: Premium Themes | Thanks to Free WordPress 4 Themes, Download Premium WordPress Themes and